Need Help ?
Call: +977- 087460175

समाचार बिस्तारमा

२०७४ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE)मा एक्जाम्टेड समूहबाट सम्मिलित हुने सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरुको लागि महाकाली मा वि गमगढीमा एउटै मात्र परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।